Enuresedagen 2023

Dessverre blir det ikke arrangert flere av den årlige Enuresedagen, som har hatt fokus på behandling av barn med lekkasjeproblemer. Takk til alle dyktige og engasjerte fagpersoner som trofast har bidratt og deltatt pà dette møtet gjennom mange är!

Sengevæting – enurese

Sengevæting, som også kalles enurese, er ufrivillig tissing i sengen i en alder der barn normalt holder seg tørre om natten – dvs. fra 5-6 års alderen.

Går det galt nesten hver natt?

Barn blir forskjellige- og normale.

Det kan handle om ulike normale modningsprosesser. Kroppen kan noen ganger bruke litt lengre tid på å finne en aldersbetinget naturlige balanse.

Start video

Barn i småskolealder

Mange barn gleder eller gru-gleder seg til skoledagen; til å møte venner og til nye fag og temaer i skoletiden.

Ekstra spenning er det for nye førsteklassinger, med en ny livsepoke for både elever og foreldre. Da er det viktig å tilrettelegge for en god sosial tilpasning.

Sliter barnet fremdeles med sengevæting kan tiden være moden for å diskutere problemet med barnets lege.

VIDEO med barnelege

Se hvordan det oppleves å være sengevæter, og få råd av barnelege og uroterapeut.

Start video