Barn? Går det galt nesten hver natt?

Barn? Går det galt nesten hver natt? Barn blir forskjellige- og normale. Det kan handle om etablering av ulike normale modningsprosesser. Kroppen er mesterlig sammensatt og har kontroll på hva som skal skje under dagen og natten. Dette gjelder også døgnvariasjonen i antitisse-stoffet. Hos noen tar det litt lengre tid å få på plass denne…