Tisseproblem og informasjon på andre språk
  Tisseproblem og informasjon på andre språk. Den Internasjonale foreningen for inkontinens(ICCS) har informasjon om sengevæting, inkontinens og andre blæreproblemer på engelsk på sin nettside. Barnet det gjelder kan føle både skyld og skam. Informasjon kan gi barnet en økt mestringsfølelse ved å normalisere problemet og gi tips og råd på veien mot å bli tørr.

  Tisseproblem og informasjon på andre språk

  Tisseproblem og informasjon på andre språk. Den Internasjonale foreningen for inkontinens (ICCS) har informasjon om sengevæting, inkontinens og andre blæreproblemer på engelsk på sin nettside. På Svenska Enures Akademien sin nettside…

  Fortsett å lese
  ADHD og fem ulike søvnvansker
  ADHD og fem ulike søvnvansker

  ADHD og fem ulike søvnvansker

  Søvnvansker forekommer hos mellom 25 – 50 prosent av barn og unge med ADHD. Mange av barna sliter i tillegg med sengevæting. Italienske søvnspesialister skiller mellom fem forskjellige typer søvnforstyrrelser…

  Fortsett å lese