Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Minirin (desmopressin)

Årsaken til at man startet å behandle sengevætere med Minirin var kunnskapen om at en del som sliter med dette har nattlig mangel på vasopressin.

Minirin er et legemiddel til behandling av primær nattlig enurese (sengvæting), en syntetisk produsert  analog av antidiuretisk hormon, vasopressin.

I likhet med kroppens egetproduserte hormon reduserer Minirin urinmengden via en to-trinns effekt:

 • (1) Tubulær reapsorpsjon av filtrert vann i nyrene.
 • (2) Redusert urinproduksjon med redusert blærevolum og utsatt blæretømning.

Virker lokalt i nyrene, passerer ikke blodhjerne-barrieren og vil ikke påvirke barnets egen sekresjon av vasopressin.

Animasjon: Se animasjon som beskriver hvordan Minirin virker.

Start video

Behandlingseffekt

Kliniske undersøkelser har vist at 3 av 4 (75%) oppnår respons.

Sikkerhet*

Over 40 år med klinisk bruk og en rekke kliniske undersøkelser har vist at Minirin er godt tolerert.

Dosering: 120 – 240 µg**

For å minske urinproduksjonen på natten tas Minirin på kvelden før sengetid.

* I svært sjeldne tilfeller, dersom væskerestriksjon ikke etterfølges, kan symptomer  (hodepine, kvalme/brekninger, nedsatt serumnatrium, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper)  på væskeretensjon/hyponatremi oppstå.

** For beste behandlingsresultat skal dosen tas en halv til en time før sengetid. Barnet bør tisse så sent som mulig før sengetid.

På grunn av at Minirin har en antidiuretisk effekt og væsken holdes tilbake i kroppen bør barnet drikke minimalt (maks et glass) fra en time før til åtte timer etter at medisinen inntas. Minirin gis som en frysetørret tablett (smeltetablett) under tungen, og kan anvendes fra 5 års alder. Minirin har en rask innsettende effekt (etter cirka 1 time) med en varighet på 7-11 timer. Under langtidsbehandling med god behandlingseffekt anbefales det et opphold hver tredje måned for å evaluere om barnet behøver medisinen videre eller ikke.

Anbefalt dosering er 120 – 240µg.  En høyere dose av Minirin gir en lengre effektdurasjon med 120 µg som varer gjennomsnittlig 7 timer og 240 µg 11 timer. For å sikre at barnet konsentrerer urinen hele natten kan det være nødvendig å øke dosen til 240 µg. Minirin smeltetablett finnes i styrkene 60, 120 og 240 µg. For fullstendig informasjon se preparatomtale.

Forpakninger:
Minirin® (desmopressin) Smeltetablett

 • 60 mikrogram: 30 og 100 tabletter
 • 120 mikrogram: 30 og 100 tabletter
 • 240 mikrogram: 30 og 100 tabletter
 • Se Preparatomtale 
 • Vilhardt H Drug invest 1990;2(suppl5):2-8 
 • Vande Walle JG et al BJU Int 2006;97(3):603-09 
 • Laecke E et al 2012 The Journal of Urology;187:240-41 
 • Vande Walle J et al Eur J Pediatr 2011;171(6):971-983
 • DiBanco DM Avicenna J Med 2014;4(4):77-86
 • Perrin N et al Prim Health Care Res Dev 2015;16(1)21-31