Sengevæting er ikke uvanlig

Ikke uvanlig

10- 15% av barn i de yngre aldersgruppene opplever dette, og noen prosent av disse sliter med sengevæting langt opp i tenårene.

Gutter og jenter

Det er like vanlig i alle kulturer og samfunnslag. Både gutter og jenter kan plages med dette, men det er mer vanlig blant gutter (ca. 60%).

Gutter 60%
Gutter 60% 60%
Jenter 40%
Jenster 40% 40%

Hvilke konsekvenser kan det ha?

Kroppen tar ikke skade av at man tisser i sengen. Derimot er det vist at mange barn med enurese lider av et kronisk dårlig selvbilde, og det kan igjen gi barna psykologiske eller sosiale problemer. Dessuten kan en forstyrret natt med oppvåkning påvirke nattesøvnen, og føre til dårligere skoleprestasjoner neste dag og på lengre sikt.

Går det over av seg selv?

De fleste vil vokse av seg problemet, men det kan i blant ta tid slik at problemet vedvarer langt opp i skolealder. Det anbefales at barn fra 5-6 års alder blir utredet, og at aktiv behandling eventuelt kommer i gang.

Hva er årsaken?

Gamle forestillinger om at sengevæting (enurese) er forårsaket av psykiske problemer eller dårlig oppdragelse stemmer ikke. Det er hverken barnets egen eller foreldrene sin feil at enkelte barn sliter med å bli tørre på natten. Det kan være en arvelig faktor for sengevæting, og det er ikke uvanlig at det finnes flere i samme famile som har slitt med problemet.

Ny forskning trekker hovedsaklig frem tre ulike fysiologiske årsaker:

Søvnmønster

Nesten alle barn med enurese er vanskelige å vekke om natten, og forskning viser at de ofte har urolig søvn.

Hormon

Noen av barna produserer for lite “anti- tissestoff” (vasopressin) og dermed mye urin på nattestid.

Blærekapasitet

Noen barn har en urinblære som rommer mindre volum, som tømmer seg raskt – er overaktive.