Behandling

Enkle råd kan du få ved å diskutere problemet med helsesøster. Dersom ikke dette hjelper ta kontakt med lege. Barnet må få stilt riktig diagnose for å få tilpasset behandling. Riktig tidspunkt for behandling må avgjøres på individuell basis.

I mange tilfeller skyldes sengevæting en forsinket regulering fra hjernen av hormonet vasopressin, et antitissehormon. Alderen når, en døgnvariasjon med lite på dagen og mer på natten, er på plass kan variere. For noen barn kan dette ta tid, og en smeltetablett som inneholder dette hormonet vil hjelpe inntil reguleringen modnes hos barnet. Behandlingen virker bare lokalt i nyrene og vil ikke forstyrre barnets egenproduksjon av hormonet. Legemidlet tas under tungen rett før sengetid. Væskeinntaket begrenses til minst mulig i perioden fra 1 time før til 8 timer etter inntak. Se hvordan denne brukes på Felleskatalogen.

Bruk av alarm har gjennom mange år vært en del av behandlingen. Alarmbehandling er krevende, og forutsetter at så vel barn som foreldre er motiverte og engasjerte. Barn bør være motiverte og kanskje 7-8 år før de behandles med alarm. Dessuten bør sosiale og bomessige forhold ligge til rette. Det er svært individuelt når tidspunkt for bruk av alarm er riktig. Dette avhenger av barnets alder, motivasjon, modenhet og forholdene rundt barnet. Alarm kan kjøpes på nett eller i ulike helsebutikker.

Barn som er sengevætere kan samtidig ha forstoppelse. Når endetarmen er full av hard avføring fungerer ikke blæren normalt. Noen barn kan bli kvitt sine problemer når avføringsvanene deres normaliseres. Snakk med legen om hva som er den beste behandlingen for barnet.

Minirin smeltetabletter
Instruksjonsfilm som viser bruk av smeltetabletter ved nattlig enurese (sengevæting).

Evt. se video på Felleskatalogen.no.