Tisseproblem og informasjon på andre språk.

Den Internasjonale foreningen for inkontinens (ICCS) har informasjon om sengevæting, inkontinens og andre blæreproblemer på engelsk på sin nettside.

 Svenska Enures Akademien sin nettside er det informasjon på svensk, engelsk, arabisk og somalisk.

Barnet det gjelder kan føle både skyld og skam. Informasjon kan gi barnet en økt mestringsfølelse ved å normalisere problemet og gi tips og råd på veien mot å bli tørr.