Referanse:

  1. Nocturnal Enuresis in Adults, Anuruddha M A, Current Bladder Dysfunction Reports 2013:8(3);217–222
  2. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study, Yeung CK BJU Int 2004:93(3); 341–345

Det normale

Urin produseres av nyrene, og går via to urinledere til urinblæren. I urinblæren, som er en hulmuskel med glatt muskelatur i flere lag (detrusormuskel), lagres urinen inntil det er behov for vannlatning.

Blæren rommer normalt 400–500 ml hos voksne før trangen til vannlating melder seg, men det finnes individuelle forskjeller. Ved vannlatingen kontraheres alle muskellagene samtidig, og trykket i urinblæren øker mens trykket i lukkemuskelen (sfinkter) faller . Lukkemuskelen åpnes da som en dør, og urin ledes videre gjennom urinrøret og ut via urinåpningen. Forstyrrelser i denne normale prosessen kan gi urinlekkasje.