Hva er normalt, og når utrede?

Miksjonsliste

Et viktig verktøy i utredningen av barn med enurese og inkontinens kalles miksjonsliste/væskedagbok.
Dette er registrering av væskeinntak og urinmengde i løpet av to til tre døgn (48/72 timer). Hensikten er å registrere hvordan drikke- og tissing fordeles gjennom døgnet. Må barnet tisse ofte og med små volum? Er det en økt urinproduksjon nattestid? Er det kun et nattproblem eller et kombinert dag- og nattproblem? Denne informasjonen vil si noe om årsaksforhold, og gjøre det enklere å starte opp riktig behandling.

Avføring

Full tarm kan trykke mot blæren, det er derfor viktig å registrere hyppighet og konsistens på avføringen.
Normalt avføringsmønster hos barn > 3 år er vanligvis en avføring om dagen. Dette er et gjennomsnitt, og det er variasjoner som ikke nødvendigvis er obstipasjon/forstoppelse. Avføringsfrekvensen varierer fra tre ganger pr dag til en gang hver tredje dag.

Utredning

Barnets fastlege vil utrede barnet og eventuelt starte aktuelle tiltak.
På sikt kan det eventuelt henvises til spesialist dersom man ikke kommer i mål med behandlingen. Hos barnelege/uroterapeut vil en konsultasjon og eventuell undersøkelse ha fokus på barnets blærefunksjon i forhold til:

Lagring

Tømming

Normal blærekapasitet hos barn

Drikkemengde

Hvis barnet er friskt og spiser normalt kan for eksempel følgende drikkeregime (50 ml/kg/dag) anbefales: