Referanse:

  1. Nocturnal Enuresis in Adults, Anuruddha M A, Current Bladder Dysfunction Reports 2013:8(3);217–222
  2. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study, Yeung CK BJU Int 2004:93(3); 341–345

Årsak

Det kan være ulike og sammensatte årsaker til sengevæting hos voksne.

Arvelighet

Som med mange andre medisinske problemer har det ofte en familær sammenheng. Studier har vist at ved sengevæting hos barn er det ofte en arvelig faktor med i bildet. En studie har vist at det er en 40% sjanse for at barnet arver problemet om en forelder var sengevæter. Om begge forelder var sengevætere øker dette til en 77% sjanse for at barnet arver problemet.

Nattlig polyuri

En ikke uvanlig årsak er for lavt nivå av et antitissehormon, antidiuretisk hormon(ADH- vasopressin), på natten. Dette hormonet produseres i hjernen (hypofysen), og virker på nyrene slik at urinproduksjonen minsker. Døgnvariasjonen med lite av hormonet på dagen og mer på natten etableres vanligvis i 4-års alder. Noen barn har en forsinket etablering av denne variasjonen med høyere antitissehormon på natten, og urinproduksjonen blir da større enn blæren klarer å holde på. Dette har betegnelsen nattlig polyuri.

I noen sjeldne tilfeller produserer ikke kroppen nok av hormonet (sentral diabetes insipidus) eller nyrene responderer ikke på hormonet (nevrogen diabetes insipidus). Dette er vanligvis sekundært til andre sykdommer.  Ved samtidig tørste må vanlig diabetes type 1 eller 2 utelukkes.

Små blærevolum

Ved symptomer på «liten blære» er det ofte samtidig et nattproblem. Enten i form av sengevæting eller nattlige toalettbesøk, som kalles nokturi. Blæren er ikke mindre i størrelse, men tømmer seg raskere og ved mindre blærevolum. Volumet den enkelte blæren kan romme kalles funksjonelt blærevolum (FBC).

Ved blæretømning ved små volum skyldes dette ofte at blæremusklaturen er overaktig. Dette kalles på fagspråk detrusor overaktivitet. Studier har vist at 70-80% som sliter med sengevæting også har primær detrusor overaktivitet. Alkohol og koffein kan påvirke urinblæren og gi problemer med overaktivitet.

Hos noen klarer ikke blæren å tømme seg helt, og resturinen kan da føre til at det hele tiden er mindre plass i blæren. Det kan ha ulike årsaker, og gjentatte urinveisinfeksjoner er et velkjent symptom på problemet.

Dersom sengevæting oppstår plutselig i voksen alder kan det ha ulike helsemessige årsaker. Dette kan være relater til prostataplager hos menn og nedsunken livmor hos kvinner. Eller ha sammenheng med en stor psykisk påkjenning.

Andre medisinske plager som også kan gi sengevæting hos voksne: diabetes, urinveisinfeksjon, nyresten, nevrologiske sykdommer, anatomiske abnormaliteter, sykdommer i urinveiene,  prostatakreft, prostateforstørrelse, blærecancer eller obstruktiv søvnapne.

Enkelte medisiner for søvnproblemer og psykiske lidelser (thioridazin, klozapin og risperidon ) kan  gi bieffekter med økt risiko for slike symptomer fra urinblæren.