Referanse:

  1. Nocturnal Enuresis in Adults, Anuruddha M A, Current Bladder Dysfunction Reports 2013:8(3);217–222
  2. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study, Yeung CK BJU Int 2004:93(3); 341–345

Voksne og sengevæting (enurese)

Studier har vist at noen prosent som er sengevæter som barn fortsetter å slite med problemet i voksen alder. Cirka 2 per 100 voksne i befolkningen er sengevætere.

Nattlig sengevæting (enurese) deles oftest opp i 3 hovedkategorier:

Primær og sekundær sengevæting er det noen som sliter med langt opp i tenårene og inn i voksen alder. Da er årsaken ofte koblet til antitissehormonet (vasopressin) eller til en overaktiv blære. Til nyoppstått sengevæting kan det være mange årsaker til problemet-  blant annet ryggmargsskader, nevrologiske sykdommer og stress. Dersom blæren ikke klarer å tømme seg helt, slik at det blir resturin (retensjon) i blæren etter vannlatning, kan også sengevæting oppstå hos voksne. Og noen ganger finner man ingen spesiell årsak, som kan være vanskelig å akseptere.

Å finne en løsning på problemet har høy prioritet for voksne med sengevæting. Det er ofte tabubelagt, kan gi psykososiale problemer og påvirke livskvaliteten til de det gjelder.

Den finnes ulike måter å håndtere problemet på, og noen pasienter har delt sine erfaringer og tips her.

Det er viktig først og fremst å huske på at selv om dette kan være et pinlig problem, er det fullstendig ufrivillig og ingen sin skyld.

For en bedre forståelse av hvorfor noen plages med sengevæting i voksen alder hjelper det med litt kunnskap om urinveiene.