Referanse:

  1. Nocturnal Enuresis in Adults, Anuruddha M A, Current Bladder Dysfunction Reports 2013:8(3);217–222
  2. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study, Yeung CK BJU Int 2004:93(3); 341–345

Behandling

Det er viktig å snakke med din lege om problemet. Valg av behandling er avhengig av den underliggende årsaken til sengevætingen.

Det kan være behandling på grunn av for stor urinproduksjon(nattig polyuri), som er forårsaket av for lite antitissehormon på natten. Det kan erstattes ved å ta en smeltetablett før sengetid.

Eller for en overaktiv blære eller prostataplager. Til dette problemet finnes det også effektive medisiner. Hos noen menn kan en forstørret prostatakjertel skape et så stort problem at det anbefales kirurgi. Dette kalles TURP (Trans Uretral Reseksjon av Prostata). Dersom problemet er at blæren ikke klarer å tømme seg helt, og ulike behandlinger er prøvd, er engangskaterisering et godt alternativ. Se mer informasjon her.

Sengevæting gir rett til bleier på blå resept, men det er legen din som må søke Helfo om dette.

Prisliste finner du her

Legen din kan også hjelpe deg med å få medisin på blå dersom årsaken til din sengevæting er nattlig polyuri.