Bestillinger

Vårt bestillingsskjema er gjort tilgjengelig for dere på denne siden.

P1 - Brosjyre: Blir jeg tørr?

Brosjyre med tekst og illustrasjoner om sengevæting til foreldrene og barnet.

P2 - Flipover: Blir jeg tørr?

Et utvalg A-4 illustrasjoner fra brosjyren til bruk i samtale med foreldrene og barnet.

P3 - Væskedagbok for sengevæting og inkontinens

En væskedagbok til foreldrene for å notere barnets drikke og dobesøk over en 2-4 dagers periode.

P4 - Min nattbok

Kalender til foreldrene for å notere ned antall våte netter før og etter oppstart av behandling.

P5 - Nattkalender med klistremerker

Ukeskalender hvor et klistremerke settes inn når barnet har tatt sin smeltetablett.
(Inneholder 20 ark pr. blokk.)

P6 - Dagbok

Ukeplan for å notere inn dobesøk og drikke til fastsatte tider gjennom dagen.

P7 - Tørr hele natten

Blokker à 25 stk visittkort

P8 - Informasjonsbrosjyre- Minirin smeltetablett

Informasjonsbrosjyre til helsepersonell om Minirin smeltetablett.

P9 - Flytskjema - enurese

Informasjonsbrosjyre til helsepersonell om Minirin smeltetablett.

P10 - Spørsmålskjema for utredning av enurese

Spørsmålskjema for utredning av enurese. (Blokk med 20 spørsmålsark). Hvert ark inneholder spørsmål for å beskrive enureseproblematikken, og fylles ut av foreldre før legetime.

P11 - En prat om bæsj og forstoppelse

En lettlest brosjyre for barn og foreldre om forstoppelse og det å bæsje på seg.

P12 - • Aktivitetsbok/kontrakt.

Morsomme aktivitetark med plass til å sette opp mål for å nå tørre netter.

P13 - Info ark miksjonsapp

Beskriver hvordan barnet i samarbeid med foreldre kan laste ned og bruke appen.

P14 - Foreldrebrosjyre

Kort om sengevæting med enkle råd og tips.

Foreldrebrosjyre 2018