Boken The Bedwetter av Sarah Silverman

Sengevæting er fremdeles tabubelagt og problemet hemmeligholdes ofte.

En av Amerikas store komikertalent beskriver på en levende måte hvordan hun taklet skammen med å være sengevæter i oppveksten.

Google: «Lives with unrelenting agony and shame proves to have a downside”