Verdensdagen for sengevæting ble markert for 7. gang tirsdag 25.mai i år.

At enkelte barn sliter med å bli tørre på natten er det ingen som har skyld i! Det har derimot ofte en fysiologisk årsak og er like vanlig i alle kulturer og samfunnslag.

Hvordan barn opplever problemer er ulikt, men uansett er det viktig å ta det enkelte barn på alvor! Verdensdagen og mer informasjon kan bidra til mer åpenhet om problemet.

5 grunner til å sette fokus på Verdensdagen for sengevæting:

    • Mer kunnskap om problemet i nærmiljø og skolemiljø
    • Mindre tabu og skam rundt problemet
    • Det blir lettere å dele problemet med andre, og å gi og få råd
    • Tidligere og bedre hjelp for å få tørre netter
    • Styrke barnets psykososiale tilpasning

Etter en lengre periode med nedstegning på grunn av covid-19 pandemien er livet langsomt tilbake til det normale igjen med flere aktiviteter for barna. Ta kontakt med helsearbeider eller barnets lege for råd og behandling!

Mer informasjon om Verdensdagen for sengevæting finner du her.

Verdensdagen for sengevæting markeres for 6. gang tirsdag 26.mai 2020

Gøy med aktiviteter sammen igjen!