Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Behandling

Sengevæting er et vanlig problem blant barn. Likevel er det mange av disse barna som av ulik årsak ikke får tilstrekkelig hjelp.

Studier har vist at manglende behandling kan påvirke barnet både psykisk og sosialt, og ha innvirkning på familiesamspillet.

Aktiv behandling

Det finnes to anbefalte førstelinjebehandlinger med dokumentert effekt:

  1. Minirin® (desmopressin) – syntetisk fremstilt antidiuretisk hormon som virker lokalt i nyrene.
  2. Alarm (madrass- eller trusealarm) – et apparat som gir et lydsignal når det kommer urin i senga/trusa og kan hjelpe barnet gradvis å våkne for og tømme blæren.

Cirka 3 av 4 barn blir tørre med behandling, de resterende bør bli henvist til en barnepoliklinikk for videre utredning.

Start video

Multimodalbehandling af enuresis- ved Sonja Meyer

Høyeste anbefaling

Minirin® (desmopressin) er anbefalt som et førstevalg i aktuelle retningslinjer:

  • NICE i Storbritannia for barn fra 5 års alder
  • The International Consultation on Incontinence (ICI)
  • “New 2012 practical consensus guidelines”
  • The European Association of Urology and ESPU
BehandlingNivåAnbefalingsgrad
Desmopressin1A
Alarm1A
Desmopressin + alarm1A

Beste behandling for et barn med lavt selvbilde eller engstelse på grunn av sengevæting er TØRRE NETTER.

Ref:
– Vande Walle J Eur J Pediatr 2012; 171(6):971-83.
– Neveus T Pediatr Nephrol 2011;26:1207-1214.