Behandling

Sengevæting er et vanlig problem blant barn. Likevel er det mange av disse barna som av ulik årsak ikke får tilstrekkelig hjelp.
Studier har vist at manglende behandling kan påvirke barnet både psykisk og sosialt, og ha innvirkning på familiesamspillet.

Aktiv behandling

Det finnes to anbefalte førstelinjebehandlinger med dokumentert effekt:

  1. Minirin® (desmopressin) – syntetisk fremstilt antidiuretisk hormon som virker lokalt i nyrene.
  2. Alarm (madrass- eller trusealarm) – et apparat som gir et lydsignal når det kommer urin i senga/trusa og kan hjelpe barnet gradvis å våkne for og tømme blæren.

Cirka 3 av 4 barn blir tørre med behandling, de resterende bør bli henvist til en barnepoliklinikk for videre utredning.

Høyeste anbefaling

Minirin® (desmopressin) er anbefalt som et førstevalg i aktuelle retningslinjer:

[vc_table vc_table_theme=»simple_green»]Behandling,Niv%C3%A5,Anbefalingsgrad|Desmopressin,1,A|Alarm,1,A|Desmopressin%20%2B%20alarm,1,A[/vc_table]

Beste behandling for et barn med lavt selvbilde eller engstelse på grunn av sengevæting er TØRRE NETTER.

Ref:
– Vande Walle J Eur J Pediatr 2012; 171(6):971-83.
– Neveus T Pediatr Nephrol 2011;26:1207-1214.