Disse sidene er kun for helsepersonell. Er du ikke helsepersonell klikk her.

Kurs, møter og konferanser

Enuresedagen 2021

Møtet er også denne gangen siste torsdagen i Januar, men nå i et digitalt møterom. På denne første digitale Enuresedagen er programpostene obstipasjon og pottetrening. Lekkasjeproblem hos barn er uttalt og tidlig bevisstgjøring kan bidra til en varig bedring for flere barn. Hvordan endre norske rutiner vedrørende pottetrening? Bli med på diskusjonen og få innblikk i hvordan Sverige har fått inn generelle råd om pottetrening i helsestasjonstjenesten.

Program utabeidet av NEF i samarbeid med Ferring Legemidler AS

ICCS kongress

ICCS, aktuelt i regi av ICCS. Les mer på nettsiden

ICCS kurs

ICCS Education Course
Mer informasjon om kommende kurs finner du etterhvert på nettsiden.

ESPU kongress

5th Joint Meeting ESPU-SPU – 2020

Kongressen 2020 blir digital. Les mer  på nettsiden.