Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Kurs, møter og konferanser

Enuresedagen 2021

Møtet var også i år siste torsdagen i Januar, torsdag 28.01.2020, men denne gangen for første gang digitalt. Over 150 var påmeldt og med programpostene obstipasjon og pottetrening deltok også i år helsesykepleiere. Lekkasjeproblem hos barn er et uttalt problem og tidlig bevisstgjøring kan bidra til at færre barn får problemet.

Hvordan endre norske rutiner vedrørende pottetrening? Se opptak av webinaret og lær mer om hvordan Sverige har fått inn generelle råd om pottetrening i helsestasjonstjenesten.

Program utabeidet av NEF i samarbeid med Ferring Legemidler AS

ICCS kongress

ICCS, aktuelt i regi av ICCS. Les mer på nettsiden

ICCS kurs

ICCS Education Course
Mer informasjon om kommende kurs finner du etterhvert på nettsiden.

ESPU kongress

5th Joint Meeting ESPU-SPU – 2020

Kongressen 2020 blir digital. Les mer  på nettsiden.