Kurs, møter og konferanser

ICCS kongress

ICCS, aktuelt i regi av ICCS. Les mer på nettsiden

ICCS kurs

ICCS Education Course
Mer informasjon om kommende kurs finner du etterhvert på nettsiden.

ESPU kongress

5th Joint Meeting ESPU-SPU – 2020

Kongressen 2020 blir digital. Les mer  på nettsiden.

Enuresedagen 2021

På grunn av usikkerhet rundt covid-19 og smittesituasjonen planlegges neste Enuresedag å bli digital. Vi prøver å opprettholde siste torsdag i januar, og i 2021 blir dette da torsdag 28.januar. Det kommer nærmere informasjon om møteform og program etterhvert. Fokuset blir barn og lekkasjeproblemer med hovedvekt på enurese.

Er du barnelege eller sykepleier med dette som et interessefelt vil du få mer informasjon og link med påmelding.