Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Webinar, Kurs, møter og konferanser

Årets Enuresedag torsdag 27. ble også i år digital og webinaret kan du se her.

Temaer som diskuteres i webinaret er blant annet barnas egne beskrivelser av å være sengevæter, oppfølging av problemet i helsestasjonstjenesten, TENS som behandlingsalternativ og  årsakssammenheng med fedme. Moderator er Anna Bjerre

Programmet var laget i samarbeid med Norsk Enurese Forening (NEF). 

Pandemi:Konsekvensene av den langvarige Covid-19 pandemien er mange. Tilgang til helsetjenester har vært redusert i perioder og barn og unge er mer sårbare for negative virkninger av pandemien. Vi ønsket derfor  også i år å kaste lys over temaet enurese som ikke er uvanlig problem blant barn i skolealder.

ICCS kongress

ICCS, aktuelt i regi av ICCS. Les mer på nettsiden

ICCS kurs

ICCS Education Course
Mer informasjon om kommende kurs finner du etterhvert på nettsiden.

ESPU kongress 2022

På nettsiden til The European Society for Paediatric Urology (ESPU) kan du finne aktuelle større møter og kurs under kalenderoversikten.

Årets ESPU kongress blir i Ghent, Belgia