Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Nedlastninger

Her finner du materiell du kan laste ned.

Foreldrebrosjyre

Kort om sengevæting med enkle råd og tips

Blir jeg tørr?

Informasjonsbrosjyre om sengevæting

Væskedagbok for sengevæting og inkontinens

Registrering av væskeinntak og tissing i løpet av døgnet. Denne fylles ut og tas med til neste samtale

Min nattbok

Denne fylles ut av foreldrene og barnet med antall våte netter eller antall netter medisinen er tatt