Kun for helsepersonell – i følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Klinisk kartlegging av sengevæting

Det er viktig å kartlegge om det er monosymptomatisk (”bare” sengevæting) eller om det også er urinlekkasje på dagtid.

For stor urinproduksjon på natten i forhold til urinblærens kapasitet er ofte problemet. Utregning for hva som er en normal blærekapasitet per alder kan du se i tabellen. Overskrider urinproduksjonen på natten (inkludert morgenurin) dette med 30% kalles dette en nattlig polyuri.

Her kan du finne noen viktige spørsmål i møte med foreldre og barnet for å se hvordan situasjon er for det enkelte barnet

 • 1-2 ganger pr uke? (de yngste kan bli spontant tørre)
 • 3-7 ganger pr uke? (denne gruppen blir sjelden spontant tørre)
 • Hvor vått er det i sengen? (liten flekk, stor flekk, gjennomvått)
 • Når på natten blir det vått? (bare i starten eller gjennom hele natten)
 • Mer enn en gang? (tung bleie/ mengde urin/ polyuri)
 • Har barnet vært tørr i lengre perioder? (primær eller sekundær enurese)
 • Drikker barnet på natten? (på grunn av tørst eller uvane)
 • Obstipert? (hard konsistens og ikke avføring jevnlig)
 • Fekal inkontinens? (daglig eller ved enkelte situasjoner)
 • Symptomer på dagtid?
 • Må barnet trykke/presse for å starte tissingen?
 • Er det dårlig kraft på strålen?
 • Har barnet hastverk før tissing? Vanskelig å rekke fram til toalettet? Lekkasje før barnet rekker toalettet?
 • Hvor ofte tisser barnet?
 • Antall dobesøk pr dag?
 • Kjenner barnet tissetrang?
 • Kjenner barnet at det blir vått?
 • Når blir det vått? På SFO, på skolen, på vei hjem fra skolen, hjemme?
 • Hvor vått blir det? Litt våt i trusen? Gjennom ytterbuksene? Nedover bena?
 • Mengde urin? (maks blærevolum for barn under 12 år= (30 ml x barnets alder) +30 ml)
 • URINVEISINFEKSJON? Nå eller tidligere?

Fastlege – Relevante spørsmål med kommentarer i anamnesen for å finne årsak til  sengevætingen

Årsak til spørsmål:
Om svaret er nei: Utelukk nyresykdom eller diabetes.

Årsak til spørsmål:
Om svaret er ja: Utelukk nyresykdom, UVI eller diabetes.

(Inkontinens, urgency, bruk av bukpresse, dårlig stråle)

Årsak til spørsmål:
Utelukk  UVI. Dagproblemet bør behandles før nattproblemet og innebærer at det er behov for mer informasjon om blære- og tarmfunksjon.

Urgency eller daginkontinens taler for detrusoroveraktivitet og innebærer at desmopressin ikke alltid virker.

Bruk av bukpresse betyr at det bør gjøres flowmetri/resturinmåling og kanskje bør barnet henvises til barnepoliklinikk.

Årsak til spørsmål:
Polydipsi er nesten aldri patologisk om barnet ikke behøver drikke på natten.

Ved patologisk polydipsi må diabetes (mellitus eller insipidus) eller polyurisk nyresykdom utelukkes.

Årsak til spørsmål:
Sjansen for at barnet vokser av seg sengevætingen er veldig liten om det er vått hver natt.

Ved sporadisk sengevæting er ikke alarm en førstehåndsbehandling.

Årsak til spørsmål:
Om svaret er nei er det uklart om det er behov for behandling og compliance med alarmen vil være dårlig.

Ref 1: Walle JV, Rittig S Eur J Pediatr 2012;17(6):971-983