Klinisk kartlegging av sengevæting

Det er viktig å kartlegge om det er monosymptomatisk (”bare” sengevæting) eller om det også er urinlekkasje på dagtid. For stor urinproduksjon på natten i forhold til urinblærens kapasitet er ofte problemet. Utregning for hva som er en normal blærekapasitet per alder kan du se i tabellen. Overskrider urinproduksjonen på natten (inkludert morgenurin) dette med 30% kalles dette en nattlig polyuri.

Her kan du finne noen viktige spørsmål i møte med foreldre og barnet for å se hvordan situasjon er for det enkelte barnet:

Lekkasjer på natten

 • 1-2 ganger pr uke? (de yngste kan bli spontant tørre)
 • 3-7 ganger pr uke? (denne gruppen blir sjelden spontant tørre)
 • Hvor vått er det i sengen? (liten flekk, stor flekk, gjennomvått)
 • Når på natten blir det vått? (bare i starten eller gjennom hele natten)
 • Mer enn en gang? (tung bleie/ mengde urin/ polyuri)
 • Har barnet vært tørr i lengre perioder? (primær eller sekundær enurese)

Drikkevaner  (2/3 av drikke bør inntas før ca. kl 17)

 • Drikker barnet på natten? (på grunn av tørst eller uvane)

Tarm

 • Obstipert? (hard konsistens og ikke avføring jevnlig)
 • Fekal inkontinens? (daglig eller ved enkelte situasjoner)
 • Symptomer på dagtid?

Relevante spørsmål i anamnesen for å kartlegge om det er dagvæting (lekkasje på dagtid?)

 • Må barnet trykke/presse for å starte tissingen?
 • Er det dårlig kraft på strålen?
 • Har barnet hastverk før tissing? Vanskelig å rekke fram til toalettet? Lekkasje før barnet rekker toalettet?

Frekvens

 • Hvor ofte tisser barnet?
 • Antall dobesøk pr dag?

Persepsjon

 • Kjenner barnet tissetrang?
 • Kjenner barnet at det blir vått?

Lekkasje

 • Når blir det vått? På SFO, på skolen, på vei hjem fra skolen, hjemme?
 • Hvor vått blir det? Litt våt i trusen? Gjennom ytterbuksene? Nedover bena?
 • Mengde urin? (maks blærevolum for barn under 12 år= (30 ml x barnets alder) +30 ml)
 • URINVEISINFEKSJON? Nå eller tidligere?

Fastlege – Relevante spørsmål med kommentarer i anamnesen for å finne årsak til  sengevætingen

Er barnets almennhelse og vekst god?

Årsak til spørsmål:

Om svaret er nei: Utelukk nyresykdom eller diabetes.

Er det et nytt probem?

Årsak til spørsmål:

Om svaret er ja: Utelukk nyresykdom, UVI eller diabetes.

Finnes det et tisseproblem på dagtid? (inkontinens, urgency, bruk av bukpresse, dårlig stråle)

Årsak til spørsmål:

Utelukk  UVI. Dagproblemet bør behandles før nattproblemet og innebærer at det er behov for mer informasjon om blære- og tarmfunksjon.

Urgency eller daginkontinens taler for detrusoroveraktivitet og innebærer at desmopressin ikke alltid virker.

Bruk av bukpresse betyr at det bør gjøres flowmetri/resturinmåling og kanskje bør barnet henvises til barnepoliklinikk.

Tørster barnet på natten, og må ha drikke?

Årsak til spørsmål:

Polydipsi er nesten aldri patologisk om barnet ikke behøver drikke på natten.

Ved patologisk polydipsi må diabetes (mellitus eller insipidus) eller polyurisk nyresykdom utelukkes.

Hvor ofte er det vått i sengen?

Årsak til spørsmål:

Sjansen for at barnet vokser av seg sengevætingen er veldig liten om det er vått hver natt.

Ved sporadisk sengevæting er ikke alarm en førstehåndsbehandling.

Er sengevætingen ett stort problem for barnet?

Årsak til spørsmål:

Om svaret er nei er det uklart om det er behov for behandling og compliance med alarmen vil være dårlig.

Ref 1: Walle JV, Rittig S Eur J Pediatr 2012;17(6):971-983