Disse sidene er kun for helsepersonell. Er du ikke helsepersonell klikk her.

  Klinisk kartlegging av sengevæting

  Det er viktig å kartlegge om det er monosymptomatisk (”bare” sengevæting) eller om det også er urinlekkasje på dagtid.

  For stor urinproduksjon på natten i forhold til urinblærens kapasitet er ofte problemet. Utregning for hva som er en normal blærekapasitet per alder kan du se i tabellen. Overskrider urinproduksjonen på natten (inkludert morgenurin) dette med 30% kalles dette en nattlig polyuri.

  Her kan du finne noen viktige spørsmål i møte med foreldre og barnet for å se hvordan situasjon er for det enkelte barnet

  • 1-2 ganger pr uke? (de yngste kan bli spontant tørre)
  • 3-7 ganger pr uke? (denne gruppen blir sjelden spontant tørre)
  • Hvor vått er det i sengen? (liten flekk, stor flekk, gjennomvått)
  • Når på natten blir det vått? (bare i starten eller gjennom hele natten)
  • Mer enn en gang? (tung bleie/ mengde urin/ polyuri)
  • Har barnet vært tørr i lengre perioder? (primær eller sekundær enurese)
  • Drikker barnet på natten? (på grunn av tørst eller uvane)
  • Obstipert? (hard konsistens og ikke avføring jevnlig)
  • Fekal inkontinens? (daglig eller ved enkelte situasjoner)
  • Symptomer på dagtid?
  • Må barnet trykke/presse for å starte tissingen?
  • Er det dårlig kraft på strålen?
  • Har barnet hastverk før tissing? Vanskelig å rekke fram til toalettet? Lekkasje før barnet rekker toalettet?
  • Hvor ofte tisser barnet?
  • Antall dobesøk pr dag?
  • Kjenner barnet tissetrang?
  • Kjenner barnet at det blir vått?
  • Når blir det vått? På SFO, på skolen, på vei hjem fra skolen, hjemme?
  • Hvor vått blir det? Litt våt i trusen? Gjennom ytterbuksene? Nedover bena?
  • Mengde urin? (maks blærevolum for barn under 12 år= (30 ml x barnets alder) +30 ml)
  • URINVEISINFEKSJON? Nå eller tidligere?

  Fastlege – Relevante spørsmål med kommentarer i anamnesen for å finne årsak til  sengevætingen

  Årsak til spørsmål:
  Om svaret er nei: Utelukk nyresykdom eller diabetes.

  Årsak til spørsmål:
  Om svaret er ja: Utelukk nyresykdom, UVI eller diabetes.

  (Inkontinens, urgency, bruk av bukpresse, dårlig stråle)

  Årsak til spørsmål:
  Utelukk  UVI. Dagproblemet bør behandles før nattproblemet og innebærer at det er behov for mer informasjon om blære- og tarmfunksjon.

  Urgency eller daginkontinens taler for detrusoroveraktivitet og innebærer at desmopressin ikke alltid virker.

  Bruk av bukpresse betyr at det bør gjøres flowmetri/resturinmåling og kanskje bør barnet henvises til barnepoliklinikk.

  Årsak til spørsmål:
  Polydipsi er nesten aldri patologisk om barnet ikke behøver drikke på natten.

  Ved patologisk polydipsi må diabetes (mellitus eller insipidus) eller polyurisk nyresykdom utelukkes.

  Årsak til spørsmål:
  Sjansen for at barnet vokser av seg sengevætingen er veldig liten om det er vått hver natt.

  Ved sporadisk sengevæting er ikke alarm en førstehåndsbehandling.

  Årsak til spørsmål:
  Om svaret er nei er det uklart om det er behov for behandling og compliance med alarmen vil være dårlig.

  Ref 1: Walle JV, Rittig S Eur J Pediatr 2012;17(6):971-983